Przejdź do treści
Strona główna » Jak przygotować się do montażu falownika fotowoltaicznego?

Jak przygotować się do montażu falownika fotowoltaicznego?

Przygotowanie instalacji fotowoltaicznej w kilku krokach

Instalacja inwertera solarnego

Inwerter solarny jest urządzeniem elektrycznym, pracującym w trybie ciągłym. Jego montaż i podłączenie do instalacji, wymaga zastosowania środków bezpieczeństwa takich jak przy instalacji urządzeń elektrycznych.  Do instalacji inwertera solarnego potrzebne są dwie osoby.

1. Po rozpakowaniu należy sprawdzić urządzenie pod kątem kompletności wszystkich jego elementów montażowych oraz zbadać, czy któreś z nich nie jest uszkodzone.

2. Przed instalacją inwertera solarnego, należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i ostrzeżeniami znajdującymi się na tabliczkach opisowych umieszczonych na inwerterze i z odpowiednimi sekcjami  instrukcji obsługi urządzenia.

Miejsce pod instalację falownika

Należy wybrać miejsce pod instalację falownika fotowoltaicznego. Miejsce instalacji musi spełniać następujące wymagania:

Wybór montażu falownika

Inwerter solarny nie może być montowany w sąsiedztwie palnych materiałów konstrukcyjnych, a także w obszarach przebywania ludzi- falownik solarny może wydawać dźwięki.

Powierzchnia

Montaż na twardej powierzchni w pionowej pozycji.

Stopień zanieczysczenia PD2

Pomieszczenie musi być suche, bez nadmiernego zapylenia (stopień zanieczyszczenia PD2), z odpowiednim przepływem powietrza.

Pomieszczenia wewnętrzne

Inwerter solarny instalowany jest tylko w pomieszczeniach wewnętrznych (klasa IP 20)

Temperatura otoczenia

W celu zapewnienia optymalnego działania urządzenia, temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie pomiędzy 0°C a 40°C, wilgotność względna powinna wynosić 5% – 85%.

Integralne elementy – dostępność

Integralne elementy inwertera (wentylator, przełączniki AC, DC) muszą być dostępne. Ponadto część chłodząca powinna być nieosłonięta.

Przygotowanie montażu

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone. Wyłącznik AC i przełącznik DC powinny być w pozycji off. Podczas podłączania inwertera do sieci, pamiętajmy o wyłączeniu prądu. Należy również upewnić się, czy mamy odpowiednie kable przyłączeniowe do sieci.