Przejdź do treści
Strona główna » Jak pomóc klientowi w uzyskaniu dotacji Mój Prąd?

Jak pomóc klientowi w uzyskaniu dotacji Mój Prąd?

Program Mój Prąd – pomoc w dotacji

Program „Mój Prąd” dedykowany jest dla odbiorców indywidualnych, którzy sfinansowali inwestycję po 23 lipca 2019 roku (dzień ogłoszenia programu). Program obejmuje instalacje od 2 KWp-10 KWp.

Kwota dotacji wynosi 5000zł i nie może być większa niż 50% kosztów kwalifikowanych. Zatem wartość instalacji musi wynosić przynajmniej 10.000 zł.

Jak wypełnić wniosek Mój Prąd?

  1. zgłosić instalacje do OSD (operatora sieci dystrybucyjnej). Zaświadczenie wystawione przez operatora energetycznego jest dokumentem potwierdzającym funkcjonowanie instalacji,
  2. kopie faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  3. klient opłaca instalację. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty stanowi kluczowym element otrzymania dotacji. Dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie klienta o dokonaniu wpłaty lub dowód zapłaty faktury np. przelew.
  4. podpisanie klauzuli RODO przez klienta
  5. klient pobiera  wniosek ze strony NFOŚiGW, wypełnia go czarnym lub niebieskim długopisem, drukowanymi literami. Wniosek można również wypełnić komputerowo, pobierając plik w Excelu. Wniosek musi być podpisany przez klienta własnoręcznie.

Jakie dokumenty należy złożyć:

– Wniosek;
– 4 załączniki kopii faktur opatrzone adnotacją: Zgłoszono do programu „Mój Prąd”;
– potwierdzenie przelewu lub oświadczenie klienta o zapłacie;
– zaświadczenie o zgłoszenie instalacji do OSD z pieczątką operatora energetycznego- oryginał;
– klauzulę RODO – oryginał z własnoręcznym podpisem klienta

Komplet dokumentów składamy osobiście, listownie lub kurierem w NFOŚiGW w kopercie opatrzonej adnotacją: „Program priorytetowy Mój Prąd”.

Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznie. W tym celu należy posiadać profil zaufany lub e-dowód z czytnikiem NFC podłączonym do komputera.

Wnioski można już składać od 13 stycznia 2020 roku, liczy się data wpłynięcia do kancelarii ministerstwa.