Przejdź do treści
Strona główna » #PrawoDoCzystejEnergii – podpisz petycję!

#PrawoDoCzystejEnergii – podpisz petycję!

Działasz w branży OZE? Jesteś za sprawiedliwym systemem rozliczeń PROSUMENTÓW oraz wydłużeniem okresu przejściowego wprowadzanych zmian? Dołącz do akcji!

#PrawoDoCzystejEnergii

Apelujemy o to, aby:

  • w nowym systemie rozliczania czystej energii z fotowoltaiki zapewnione zostały zasady sprawiedliwości społecznej, pewności prawa i bezpieczeństwa rynku;
  • przyszli prosumenci, działający indywidualnie i zbiorowo, mieli zagwarantowaną sprawiedliwą stawkę odkupu wyprodukowanej energii – nie niższą niż cena zakupu;
  • zmiany zostały poddane ocenie skutków regulacji (OSR) celem potwierdzenia wpływu zmian w ustawie na obywateli, firmy działające w branży fotowoltaicznej oraz spółki obrotu;
  • wydłużono okres przejściowy dla wprowadzanego nowego systemu rozliczeń dla Prosumentów do 31 grudnia 2023 r.
Dlaczego warto?
Branża OZE zatrudnia w Polsce ponad 100 tysięcy ludzi. Duża część z nich to osoby związane z fotowoltaiką. Forsowane zmiany systemu rozliczeń dotykają przyszłych prosumentów oraz pracowników sektora OZE. Nowe prawo niesie ze sobą szereg zagrożeń nie tylko z uwagi na zapisy zawarte w ustawie, ale także na ekspresowy tryb jej procedowania.

Czym między innymi skutkować będzie wdrożenie projektu?
Znacznym ograniczeniem liczby montowanych przydomowych instalacji PV, co realnie wpłynie na funkcjonowanie firm z branży OZE. W przypadku wielu z nich oznacza to zachwianie płynności finansowej, a nawet bankructwo.
Zahamowaniem rozwoju transformacji energetycznej w Polsce.
Realną groźbą utraty unijnego dofinansowania dla kilkudziesięciu polskich samorządów.
Negatywnymi konsekwencjami dla programu walki ze smogiem.