RazemdlaOZE-logo3

SYMPOZJUM
UNIEJÓW

18/19 maja 2022
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
RazemdlaOZE-logo3

SYMPOZJUM
UNIEJÓW

18/19 maja 2022
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Sympozjum „Razem dla OZE - szanse rozwoju branży PV” – DOŁĄCZ DO NAS!

Działasz w branży fotowoltaicznej? Odczuwasz przestój rynku? Zastanawiasz się nad przyszłością swojej firmy? To wydarzenie jest dla Ciebie! Podczas dwóch dni Sympozjum pokażemy Ci, w jakim kierunku zmierza branża OZE, w jaki sposób rozszerzyć swoje usługi oraz jak robić to świadomie. „Razem dla OZE” to dwa dni praktycznej wiedzy na temat fotowoltaiki, zmian prawnych, magazynowania energii, pomp ciepła czy elektromobilności.

Jako uczestnik Sympozjum będziesz mógł nie tylko wysłuchać, ale i porozmawiać z przedstawicielami znanych organizacji związanych z branżą OZE, ale też z ekspertami wiodących marek urządzeń dla PV czy HVAC.

Sympozjum towarzyszy Salon Produktowy organizowany w oba dni – na żywo porozmawiaj ze specjalistami i zapoznaj się z urządzeniami oraz rozwiązaniami dla OZE – moduły fotowoltaiczne, falowniki, zabezpieczenia, przewody, konstrukcje, ładowarki EV, banki energii, kotły elektryczne, pompy ciepła.

PATRONAT MEDIALNY

Program 18 maja 2022

FOTOWOLTAIKA

10:00-10:20

Otwarcie Sympozjum – przywitanie uczestników, omówienie programu pierwszego dnia

10:20-11:20

ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

MACIEJ SOŁTYSIK – Prezes Instytutu Projektów i Analiz

11:20-12:20

NET-BILLING – OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI W NOWYM SYSTEMIE ROZLICZEŃ WRAZ Z PROGRAMAMI WSPARCIA W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO PV

BOGDAN SZYMAŃSKI – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF)

12:20-13:00

Lunch

13:00-14:30

SALON PRODUKTOWY, SPOTKANIA B2B

14:30-15:30

FINANSOWANIE PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ MAGAZYNÓW ENERGII

ZSUZSANNA IWANICKA – Główny Ekolog BOŚ Bank

15:30-15:40

Przerwa kawowa

15:40-16:40

SEKTOR ENERGETYKI W POLSCE – SPÓŁKI OBROTU ENERGIĄ I INWESTYCJE W FARMY FOTOWOLTAICZNE

MARCIN KŁOMSKI – Solution Manager Huawei

PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI – Dyrektor ds. Inwestycji Bruk-Bet Energia

FOTOWOLTAIKA

10:00-10:20

10:20-11:20

11:20-12:20

12:20-13:00

13:00-14:30

14:30-15:30

15:30-15:40

15:40-16:40

belka-lewa-linia1

Otwarcie Sympozjum – przywitanie uczestników, omówienie programu
pierwszego dnia

ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI W KONTEKŚCIE WYZWAŃ
I ZAGROŻEŃ GEOPOLITYCZNYCH

MACIEJ SOŁTYSIK – Prezes Instytutu Projektów i Analiz

NET-BILLING – OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI W NOWYM
SYSTEMIE ROZLICZEŃ WRAZ Z PROGRAMAMI WSPARCIA
W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ DO PV

BOGDAN SZYMAŃSKI -Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej
Polska PV (SBF)

Lunch

SALON PRODUKTOWY, SPOTKANIA B2B

FINANSOWANIE PROJEKTÓW FOTOWOLTAICZNYCH
ORAZ MAGAZYNÓW ENERGII

ZSUZSANNA IWANICKA – Główny Ekolog BOŚ Bank

Przerwa kawowa

Sektor energetyki w Polsce – spółki obrotu energią
i inwestycje w farmy fotowoltaiczne

MARCIN KŁOMSKI – Solution Manager Huawei

PRZEMYSŁAW KOZŁOWSKI – Dyrektor ds. Inwestycji Bruk-Bet Energia

Program 19 maja 2022

MAGAZYNY ENERGII
POMPY CIEPŁA
ELEKTROMOBILNOŚĆ

9:45-10:00

Otwarcie drugiego dnia Sympozjum – przywitanie uczestników, omówienie programu drugiego dnia

10:00-11:30

MAGAZYNOWANIE ENERGII I STABILIZACJA SIECI NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM RYNKU OZE W POLSCE

MARCIN KŁOMSKI – Solution Manager Huawei

PAWEŁ SZAREK – Kierownik Działu Technicznego Bruk-Bet PV

11:30-13:00

SALON PRODUKTOWY, SPOTKANIA B2B

13:00-13:40

Lunch (dla uczestników z wyżywieniem)

13:40-15:10

POMPY CIEPŁA, JAKO SZANSA ROZWOJU SEKTORA PV

PAWEŁ LACHMAN – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

TOBIASZ TUROŃ – Doradca Techniczny ds. pomp ciepła marki alpha innotec

15:10-15:20

Przerwa kawowa

15:20-16:20

ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE - WSPARCIE DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

KRZYSZTOF BURDA – Prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności

MICHAŁ KŚCIUCZYK – Technical Sales Advisor Solar Energy

16:20-16:30

Zakończenie Sympozjum

MAGAZYNY ENERGII
POMPY CIEPŁA
ELEKTROMOBILNOŚĆ

9:45-10:00

10:00-11:30

11:30-13:00

13:00-13:40

13:40-15:10

15:10-15:20

15:20-16:20

16:20-16:30

belka-lewa-linia1

Otwarcie drugiego dnia Sympozjum – przywitanie uczestników, omówienie
programu drugiego dnia

MAGAZYNOWANIE ENERGII I STABILIZACJA SIECI NAJWIĘKSZYM
WYZWANIEM RYNKU OZE W POLSCE

MARCIN KŁOMSKI – Solution Manager Huawei

PAWEŁ SZAREK – Kierownik Działu Technicznego Bruk-Bet PV

SALON PRODUKTOWY, SPOTKANIA B2B

Lunch (dla uczestników z wyżywieniem)

POMPY CIEPŁA, JAKO SZANSA ROZWOJU SEKTORA PV

PAWEŁ LACHMAN – Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii
Pomp Ciepła (PORT PC)

TOBIASZ TUROŃ – Doradca Techniczny ds. pomp ciepła marki alpha innotec

Przerwa kawowa

Rozwój elektromobilności w Polsce
– wsparcie dla firm i klientów indywidualnych

KRZYSZTOF BURDA – Prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności

MICHAŁ KŚCIUCZYK – Technical Sales Advisor Solar Energy

Zakończenie Sympozjum

Prelegenci

Krzysztof Burda

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności
Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego. Praktyk branży elektromobilności, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Współtwórca programu E-mobility now!, który to zakłada budowanie realnej elektromobilności w jednostkach samorządu terytorialnego, poprzez szereg działań oddolnych (na różnych płaszczyznach, m. in.: edukacja, infrastruktura, promocja, informacja) mających na celu stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju elektromobilności. Uczestnik wielu kongresów, konferencji i grup roboczych mających na celu wypracowanie właściwych warunków tworzących elektromobilność w Polsce.

Zsuzsanna Iwanicka

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Inżynier środowiska, doktor nauk technicznych, absolwent University of Texas, były wykładowca Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej z 25 letnim doświadczeniem w technologiach ochrony środowiska. Od 2016 roku związana z bankowością, gdzie stanowi wsparcie merytoryczne w finansowaniu i realizacji inwestycji proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Odnawialnych Źródeł Energii i Zielonej Transformacji. W prelekcji przybliży sposoby i zasady finansowania projektów fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

Marcin Kłomski

Huawei
Inżynier, specjalista w zakresie fizyki materiałów i elektrotechniki. W firmie Huawei odpowiada za wsparcie techniczne dla falowników fotowoltaicznych oraz magazynów bateryjnych. Nieustannie poszerza kwalifikacje pracując przy wprowadzaniu na rynek najnowszych technologii z zakresu wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią elektryczną.

Przemysław Kozłowski

Bruk-Bet Energia
W Bruk-Bet Energia pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji. W branży odnawialnych źródeł energii działa od ponad dziesięciu lat. Jego konikiem są systemy PV i stacje do ładowania pojazdów. Propaguje proekologiczne rozwiązania przedstawiając wiedzę teoretyczną i praktyczną podczas szkoleń czy prelekcji.

Michał Kściuczyk

Fronius Polska
Technical Sales Advisor w firmie Fronius Polska, Solar Energy. Praktyk z zakresu automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej. Doświadczenie nabywał między innymi instalując linie technologiczne w zakładach przemysłowych. W firmie Fronius Polska Sp. z o.o. pracuje od początku 2018 roku jako pracownik działu Wsparcia Technicznego. Od 2021 roku realizuje się w zakresie Technicznego Wsparcia Sprzedaży. Podczas licznych szkoleń z przyjemnością dzieli się wiedzą zarówno z wchodzącymi w branżę fotowoltaiczną, jak i z osobami o zaawansowanej wiedzy technicznej.

Paweł Lachman

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. . Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła. Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

Maciej Sołtysik

Instytut Projektów i Analiz
Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach sektora elektroenergetycznego: (i) Będziński Zakład Elektroenergetyczny (2000-2004), Everen Sp. z o.o. grupa EdF (2004-2009), TAURON Polska Energia (2009-2016), PSE Innowacje (2016-2020), IPA (od 2016) na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, managerskich. Specjalizuje się w tematyce funkcjonowania rynku energii, społeczności energetycznych oraz analizach i prognozach sektorowych. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, International Association for Energy Economics. Autor i współautor około 80 publikacji naukowych i około 200 ekspertyz.

Bogdan Szymański

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej
Polska PV (SBF)
Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego “kolektorek”, członek zarządu GLOBEnergia. Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki “Instalacje fotowoltaiczne”.

Paweł Szarek

Bruk-Bet PV
Kierownik Działu Technicznego Bruk-Bet PV. W branży elektrotechnicznej działa od ponad 13 lat, doświadczenie zdobywał przy dużych projektach przemysłowych w Austrii czy Belgii. W swojej pracy stawia na promowanie dobrych praktyk związanych z montażem instalacji z naciskiem na poprawne dobieranie komponentów, połączenia czy pomiary. Pasjonują go systemy OZE wykorzystywane do budowy bezkosztowych domów energooszczędnych a także zaawansowane systemy magazynowania energii czy inne rozwiązania zwiększające możliwości efektywnego zarządzania energią.

Tobiasz Turoń

alpha innotec
Inżynier od 12 lat związany z branżą Odnawialnych Źródeł Energii. W Przedsiębiorstwie „Hydro-Tech” Konin - szkoleniowiec i doradca techniczny ds. pomp ciepła marki alpha innotec, a także pierwsza linia wsparcia dla instalatorów i projektantów systemów opartych o pompy ciepła. Pasjonują go efektywne systemy OZE w budownictwie energooszczędnym. W swojej codziennej pracy stawia na dobre praktyki związane z doborem i montażem pomp ciepła z zachowaniem najwyższej jakości. Współtwórca serii "alpha innotec-Summer meet-up" na polskim kanale YouTube marki. Prowadzący wielu webinariów i szkoleń online oraz autor artykułów z zakresu techniki grzewczej opartej o pompy ciepła.

Salon produktowy

BB ECO

BB ECO to polska marka modułów fotowoltaicznych i falowników od Bruk-Bet PV. Produkcja w modelu OEM pozwala na optymalny dobór produktu do aktualnych wymagań rynkowych z jednoczesnym nadzorem nad procesem produkcji oraz użytymi komponentami. Marka BB ECO to dobrej jakości urządzenia z zachowaniem atrakcyjnej ceny w stosunku do konkurencyjnych produktów o podobnych parametrach. To idealne rozwiązania dla osób poszukujących produktów typu standard, o dobrych parametrach, których producent ma zapewnioną stabilną pozycję na rynku.

BRUK-BET FOTOWOLTAIKA

Bruk-Bet Fotowoltaika to marka spółki BRUK-BET działającej w branży budowlanej od blisko 40 lat. Jako lider na rynku, nieustannie wyznacza innowacyjne kierunki rozwoju. Bruk-Bet Fotowoltaika posiada w ofercie szeroki wachlarz modułów fotowoltaicznych, które są produkowane z ogniwami wykonanymi w innowacyjnej technologii HALF-CUT w procesie niskotemperaturowym (Thermal Stress Less). Systematycznie zwiększamy wydajność modułów oraz wytrzymałość mechaniczno-termiczną, aby zagwarantować wysokie uzyski systemu fotowoltaicznego przez dziesięciolecia.

EVOLTON

Evolton to spółka technologiczna w branży Odnawialnych Źródeł Energii. Działania spółki skoncentrowane są na podnoszeniu efektywności energetycznej dzięki systemom zarządzania oraz urządzeniom obniżającym moc bierną, generowaną przez urządzenia zasilane z przetwornic. Evolton koncentruje swoje działania również na rozwiązaniach przeznaczonych dla nowoczesnej architektury miejskiej oraz prywatnej, bazujących na energii elektrycznej z fotowoltaiki. Firma konstruuje carporty, ławki fotowoltaiczne, dostarcza również rozwiązania z zakresu elektromobilności.

ALPHA INNOTEC

Powstała w 1998 roku niemiecka marka alpha innotec od początku postawiła nacisk na specjalizację w zdefiniowanym obszarze - wyłącznie pomp ciepła. Marka alpha innotec należy obecnie do ait-deutschalnd GmbH - grupy największych europejskich producentów pomp ciepła oferując zarówno pompy powietrzne, powietrzne inwerterowe jak i gruntowe. Wśród wyróżników marki można wymienić między innymi dedykowaną opiekę serwisową — własny serwis producenta wspiera użytkowników oraz instalatorów.

FRONIUS

Dział Solar Energy firmy Fronius jest zaangażowany w fotowoltaikę od 1992 roku i sprzedaje swoje produkty poprzez globalną sieć partnerów handlowych. Wyjątkowe produkty i usługi czynią z tego działu lidera jakości na światowym rynku i model wzorcowy dla zrównoważonego rozwoju. Firma produkuje w Austrii falowniki PV i rozwiązania z zakresu zarządzania energią dla trzech grup docelowych: "Domy prywatne", "Instalacje komercyjne" i "Duże elektrownie". Fronius niewątpliwie wyróżnia się profesjonalnym wsparciem technicznym poprzez kontakt telefoniczny i e-mailowy oraz forum internetowe.

HUAWEI

Huawei wykorzystując ponad 30. letnie doświadczenie z cyfrowych technologii informatycznych, oferuje wiodące, inteligentne rozwiązania fotowoltaiczne – falowniki, magazyny energii oraz dedykowane akcesoria. Łącząc technologie ICT z fotowoltaiką, integrację rozwiązań opartych o Cloud i sztuczną inteligencję (AI) optymalizuje proces wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki rozwiązaniom Huawei Smart O&M fotowoltaika jest bardziej wydajna, bezpieczna i niezawodna. Inteligentne funkcje obsługi, utrzymania oraz wsparcia sieci elektroenergetycznej sprawią, że fotowoltaika stanie się głównym źródłem energii.

PIXII

Pixii PowerShaper to urządzenie norweskiego producenta do elastycznego magazynowania energii zapewniające nie tylko obniżenie kosztów energii, ale też stabilność oraz bezpieczeństwo związane z ewentualnymi przerwami w dostawie prądu. Pixii wpływa równocześnie na poprawę jakości sieci i pozwala kompensować moc bierną. Idealne rozwiązanie szczególnie dla większych zakładów przemysłowych, deweloperów, czy placówek służby zdrowia, dobrze sprawdzi się także w mniejszych firmach.

ELTERM

Elterm jest czołowym polskim producentem elektrycznych kotłów wodnych (jedno- i dwufunkcyjnych) oraz bogatego typoszeregu armatury hydraulicznej. Przedsiębiorstwo Elterm powstało w 1992 roku. Doświadczenie i wiedzę podpiera niemalże zerowym poziomem awaryjności produktów. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firmy w ostatnich latach (potwierdzonemu po raz kolejny otrzymaniem w statuetek Gazel Biznesu, Diamentów Forbesa, Złotej Setki Pomorza i Kujaw) oraz poszerzeniu zakresu działalności, przedsiębiorstwo jest obecne na wielu zagranicznych rynkach.

HELUKABEL

Renomowany producent kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również dostosowanych do instalacji fotowoltaicznych. Firma stawia sobie za priorytet świadczenie usług wysokiej jakości związanych z dodatkową identyfikacją kabli i przewodów, zgodnych z ich wymaganiami i oczekiwaniami w oparciu o najlepsze technologie.

PAKIETY

ZAPISY ZAKOŃCZONE

JEDNODNIOWY

189

NETTO

Udział w jednym dniu Sympozjum
(18 lub 19 maja)

Wyżywienie
(przerwa kawowa + lunch)

Pakiet gadżetów

Certyfikat uczestnictwa

STANDARD

299

NETTO

Udział w dwóch dniach Sympozjum

Wyżywienie
(przerwa kawowa + lunch)

Pakiet gadżetów

Certyfikat uczestnictwa

PREMIUM

619

NETTO

Udział w dwóch dniach Sympozjum

Wyżywienie
(przerwa kawowa + lunch)

Kolacja

Nocleg ze śniadaniem
(+ 2,5 h w Termach Uniejów)

Pakiet gadżetów

Certyfikat uczestnictwa

UWAGA! Liczba miejsc noclegowych ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Skontaktuj się z nami: tel. 883 849 001 | email: patrycja.wolnik@bbpv.pl | Regulamin Sympozjum